Bemutatkozás

Borza Zsuzsanna
Coach,
Új Medicina, Biologika Konzulens
Önismereti és Családállító Mentor, Tréner

Majdnem 15 éve dolgozom az önismeret, önfejlesztés, a lelki egészségmegőrzés és gyógyítás területén. Az, hogy mik életünk alakulásának mozgatórugói, mik a személyiségünk, hitrendszerünk, beállítottságunk, reakcióink kialakulásának okai, s mik a lelkünk tartalmának alkotóelemei, már gyermekkorom óta foglalkoztatott. A sorsról és szabad akaratról filozofálgattam már tinédzserként is, s a reinkarnáció, vagy akár a Földön túli élet elméleteit ízlelgettem. Darwin evolúcióelméletét tanulmányoztam, s a különböző vallások nézeteit a világ keletkezéséről, vagy az emberi lét értelméről. Figyelemmel kísértem a spiritualitás és a tudomány elméletei közti szakadékot, s mindkettőt elismerve a közös metszéspontokat kerestem. Ahogyan az akadémikus és az alternatív orvoslás közös metszéspontját is. Időközben a saját életem eseményei inspiráltak a leginkább arra, hogy megszülessen bennem a vágy az emberi lét, az emberi élet alakulásának ok-okozati összefüggéseinek a megértésére, a belső lelki harmónia elérését támogató utak, s eszközök megismerésére. Sorsfordító pillanat, amikor az ember megérti, hogy tehet sorsának alakulásáért, s hogy az életének minden eleme a helyén van, s őt segíti. Sosem az számít, hogy mi történik velünk, hanem hogy hogyan reagálunk rá, s hogy mit hozunk ki belőle. Hogy képesek vagyunk-e kilépni az áldozatszerepből, s hogy képesek vagyunk-e meglátni mindenben a lehetőséget. A fejlődés lehetőségét. A fejlődés elkötelezett híve lettem, s így vált végül a munkám a küldetésemmé és szenvedélyemmé is. A fejlődés igénye mellett a valódi tudás, s igazság örökös keresése, s egyfajta szolgálatérzés inspiráltak a leginkább arra, hogy rálépjek erre a csodálatos Útra, s végül mások segítőjévé válhassak.

Fiatalkorom óta folyamatosan és lelkesen képzem magam a lélektan, az önismeret, a lelki elakadások és testi elváltozások, betegségek kialakulásának, valódi okainak, s gyógyításának témájában.

A számtalan tanulmány és módszer, ami életem során az utamba került, mind fontos építőkövei annak az egyedi, komplex és tudatos látásmódnak és eszköztárnak, amivel jelenleg segítem a hozzám fordulókat. Minden alkalommal az emberi lélek a főszereplő, s annak harmóniájának, teljességének a megőrzése, illetve visszaállítása a kitűzött cél.

Elsősorban egyéni foglalkozásokat, konzultációkat tartok, de örömmel foglalkozom csoportokkal is, s szívesen teszek eleget különböző eseményekre, előadásokra, vagy tréningekre előadóként való meghívásnak.

Bár egy ideig az orvosi pálya vonzott, a figyelmem végül a pszichológia, a lélektan, emellett az Új Germán Gyógytudomány, más néven Új Medicina, vagy Biologika felé terelődött. Felismertem ugyanis, hogy a betegség mindig egy jelzés arra, hogy valamilyen értelemben letértünk a helyes útról, lelkünkben diszharmónia alakult ki. A problémáink, nehéz élethelyzeteink, konfliktusaink, betegségeink mind okkal történnek, ezért a valódi gyógyuláshoz vezető út nem a tünet, vagy jel megszüntetésén, hanem a lelkünkben megbújó okok feltárásán át vezet. Ezek sokszor nagyon mélyen, a tudatalattinkban rejtőznek, de akármennyire elnyomjuk néha ezeket magunkban, az igazság mindig felszínre tör. Az élet mindaddig újabb – és újabb helyzet elé állít minket – kényszerítve minket a felismerésre, ezzel lehetőséget adva a valódi gyógyulásra -, amíg végre meg nem tanuljuk a leckét. Olyan ez, mint az iskolában: ha nem érjük el az elégséges szintet, addig nem mehetünk tovább a következő osztályba.

Úgy gondolom, hogy az akadémikus orvoslás tüneti, felületi kezelése nem kielégítő, nem elegendő, hiszen nem a valódi ok feltárásával és megoldásával foglalkozik, hanem a betegség épp aktuális tüneteinek enyhítésével, megszüntetésével. Nem vizsgálja a betegség valódi okait, a lelket, s emellett a betegséglefutás folyamatait sem, ami két szakaszú, holott ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valódi és teljes képet kapjunk, és a betegséget megértsük, s ne konzerváljuk, hanem valódi gyógyítás, s gyógyulás történjen. Ha az autónk elromlik, s a műszerfal egy villogó jelzéssel hívja fel a problémára a figyelmet, akkor sem a műszerfalon iktatjuk ki a lámpát, ami jelez, hanem a problémát oldjuk meg, s pl. a motort javítjuk meg. Nemde? Ha az autónkkal ilyen jól bánunk, minimum így bánjunk magunkkal is, és járjunk utána, hogy a testünk mit jelez, s miért, s az okot szüntessük meg, s ne a lámpa (tünet) kiiktatásával zárjuk rövidre a dolgot. Egyébként is csak átmeneti megoldást ad, hiszen a felszín alatt ugyanúgy ott van a kiváltó ok, tehát így, vagy úgy, fel fog bukkanni jelezve, hogy megoldásra vár még mindig, s arra, hogy beteljesítse a célját: tanuljunk, fejlődjünk általa. 🙂

Hiszem, hogy létezik viszont egy közös metszéspont, ahol megtörténhet az együttműködés az akadémikus orvoslás képviselői és a lelki oldalt képviselő, s az okok feltárásán, s feloldásán munkálkodók között. Az akadémikus orvoslás jelenléte, hatalmas tudása, s beavatkozásai sok esetben nélkülözhetetlenek.

Hiszem, hogy egymást segítve, összefogva együttműködhetünk az emberek tudatosságának növelésében, betegségeink okainak feltárásában, s így betegségeiknek gyógyításában.

Várom tehát szeretettel az orvosi pályán tevékenykedő, együttműködésre nyitott szakemberek jelentkezését.

Küldetésem:

A mai világ széthúzó erői, s szélsőséges eseményei, állapotai sok kérdést felvetnek kivétel nélkül mindenkiben, így manapság sokan nyitottak már a materialista felfogáson túlmutató lélekközpontú gondolkodásmódra. Ma már sok-sok módszer, elmélet és hitrendszer tárt karokkal fogadja a válaszokat, s önmagukat kereső, s tudatos gondolkodásra vágyókat. Az elővigyázatlan útkeresők azonban néha elvesznek az elméletek sűrűjében, a spiritualitás útvesztőjében, s akár a tisztánlátásuk is veszélybe kerül.

Küldetésemnek tartom, hogy a tudatosságra, fejlődésre vágyóknak a tiszta, valódi tudást és Igazságokat tegyem elérhetővé, s érthető, logikus analógiákon keresztül mutassam az utat, amerre haladva rátalálnak azokra a felismerésekre, amik által megérthetik, mi miért történik velük, feldolgozhatják, elengedhetik a múltjukat, építhetik személyiségüket, megtalálhatják önmagukat, belső erőiket, s elérhetik céljaikat. Fontosnak tartom, hogy visszatérjen az emberek lelkébe a változásba, fejlődésbe, céljaik elérésbe, és a gyógyulásba vetett hit. Minden helyzet minket szolgál, minden helyzet minket tanít, minden helyzetből van kiút. Mindenre van megoldás! Lépjünk ki az áldozatszerepből, s vegyük át az irányítást az életünk felett! A tudás, tudatosság felszabadít!

Miért érdemes önismerettel foglalkozni?

Csodálatos ráébredni, hogy nem rajtunk kívülálló okok irányítják az életünket, hanem minket tanító és építő mozaikokból áll életeseményeink láncolata.

Ha tudunk tudatosan rálátni ezekre, tanulófolyamatok sora tárul fel, amiknek megértése végre megkönnyebbülést, s hálát fog hozni a korábbi áldozatszerepben vergődés helyett.

A kezdeti, magzati tiszta állapot után a számtalan minket ért hatás, feldolgozandó élmény által sok-sok hagymahéj, vagyis a valódi énünket, tisztánlátásunkat, s tudásunkat elhomályosító átmeneti blokk rakódik ránk, amikre tekinthetünk nehézségként, de értékes, minket szolgáló, kikerülhetetlen tanításként is.  Ha készen állsz, hogy őszintén, s felelősen szembenézz ezzel a csomaggal, itt az ideje kibontani, s belekukkantani. Hogy miért van erre szükség? Azért, mert az aktuális életesemények, traumák feldolgozása, s a megkönnyebbülést hozó feloldó megoldása gyakran az adott pillanatban elmarad, s félmegoldásként, önvédelmi reakcióként az agyunk a szituációt, s a hozzá kapcsolódó érzelmi kavalkádot a tudatalattiba söpri. Később, életünk során viszont újra és újra fel fog bukkanni mindaz, amivel még nem néztünk szembe, s élethelyzetek, konfliktusok, sőt, akár betegségeken keresztül is figyelmeztet minket, hogy még valamit nem ismertünk fel, nem tettük rendbe, vagy le kell válnunk róla.

A nehéz élethelyzetek, lelki állapotok, és testi tünetek is gyakran csak a jéghegy csúcsa, a felszín alatt igen gyakran a láthatónál sokkal nagyobb, mélyebb dolgok húzódnak.

Tudatalatti tartalmaink krízispontjai:

A leglényegesebb tényezők, melyekkel érdemes foglalkozni, ha az élethelyzeteink, érzelmi állapotunk okait keressünk, s szeretnénk tudatalattink tartalmaihoz hozzáférni, hogy feloldjuk azokat:

 • fogantatásunk, magzati korunk alatt rögzített érzelmek, félelmek oldása, (a fogantatásunk előtti, szüleink által megélt 9 hónap is lényeges)
 • születésélményünk feldolgozása
 • a szüleink által kapott „csomag” (viselkedésminták, neveltetés, sérelmek) kibontása, felülvizsgálata, s ha kell, elengedése, saját, új minták létrehozása
 • egy éves korunkig tapasztalt élmények, érzelmek vizsgálata, oldása
 • életünk drámai eseményeinek feldolgozása (egy éves korunktól a jelenig), megbocsájtások, elengedések által a múlt terhei alól felszabadulni
 • előfordulhat továbbá, hogy több generációra visszamenőleg az őseink megoldatlan konfliktusainak emlékprogramja fut bennünk, így érdemes ebben a témában is belemélyedni, s az összefüggések megtalálásával hatástalanítani ezeket például a családállítás módszerével, s felszabadulva élni a saját életünket.

Már fogantatásunktól egy-két éves korunkig édesanyánk minden érzelmi és gondolati mintáját letöltjük, emellett ugyanennyi éves korunkig a szüleink, családunk problémáira úgy emlékszünk, tekintünk tudat alatt, mintha a sajátunk lenne, illetve a családunk többgenerációs múltjában is keringhetnek ránk ható lelki hatások, tisztázatlan dolgok, amik hátráltathatnak minket, hiába nem vagyunk rá tudatosak. Ha most ezek tőlünk független tényezőknek tűnnek is, ez nincs így, hisz minden, amibe belecsöppenünk, amit megélünk, minket tanító, tehát vállalt helyzet.

A felelősség minden esetben a miénk. Semmi sincs véletlenül! A mozaikokat kirakosgatni nem csak érdemes, de szükségszerű is, mert

„Amire nem válunk tudatossá, az hajlamos sorsként visszatérni”. /Jung/

A problémáink, elakadt életterületeink, élethelyzeteink, vagy fizikai tüneteink mögött meghúzódó érzelmi konfliktusok feltárása egy hihetetlenül izgalmas út, gyere, vágjunk bele!

Helyszínek, ahol találkozhattál, s találkozhatsz velem:

 • Budapest
 • Debrecen
 • Nürnberg – Németország
 • Bécs – Ausztria

Tervezett új helyszín:

 • München – Németország