„Az emberi lélek célja: megtapasztalni önmaga teljességét.”

Az elmúlt évtizedekben a mentális egészség, az önismeret, a tudatosság, a stresszel való megküzdés, a reziliencia, lelki egyensúly és harmónia sokak számára vált központi témává az életében. Mára már tömegek keresik a problémáikra a válaszokat és a megoldásokat a pszichológia és az önismeret irányából, s nyitnak a belső világuk, az önmegismerés, az  eltemetett emlékeik és érzelmeik és az eddig fel nem ismert összefüggések felkutatása, s az ezen keresztüli pszichés felszabadulás, valamint a tanulás és fejlődés lehetősége felé. Az 50-es években felbukkant, s akkor még nem túl erős lábakon álló pszichoszomatikus orvoslás kora óta meg mára már a fizikai betegségek lelki, pszichés okait vizsgálni is alapvetővé vált szerte a világon. Az orvostudomány rendületlenül, nagy erőkkel, újabb és újabb vívmányokkal halad előre, és kínálja a betegeknek a fizikai szintű megoldásokat, és óriási szükség is van az általa nyújtott tudásra és szolgáltatásokra. Emellett viszont egyértelműen túl kell lépni a tüneti kezelés dimenzióján, hiszen már az ókorban is tudták, hogy ép test, csak ép lélekkel lehetséges: “Mens sana in corpore sano.” És a mai kor embere is felismerte:

“Ahhoz, hogy meggyógyulhassunk, vagy elkerüljük a betegséget, ki kell mondanunk, amit gondolunk, ki kell mondanunk, amit érzünk, elménkkel és szívünkkel összhangban kell cselekednünk.” Dr. Gilbert Renaud

Nincs más dolgunk, mint rátalálni ennek az összhangnak a kulcsára. Mind a testi, mind a mentális egészségünk megőrzése érdekében megoldásokra van szükség: az elkerülő magatartás és az elfojtások helyett őszintébb kapcsolódásra önmagunkkal és a külvilággal, az érzelmekkel való szembenézésre, a valósággal való szembenézés és elviselés képességére, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, a belső lelki tartalmaink kuszaságának rendbetételére.

Így nevelődtünk, így szocializálódtunk, így nem könnyű hátrahagyni a téves kondicionáltságokat, de sok ember szellemi törekvésének van eredménye, és mára már egyre több ember keveredik ki a tehetetlenség érzéséből és az áldozatszerepből. Rohamosan nő azoknak a száma, akik rájöttek, hogy tehetnek az életük alakulásáért, kezükbe vehetik az irányítást, hogy az eddigi áldozatszerepüket felismerve, azt hátrahagyva mást választva új utakra lépjenek a valódi belső erő, a belső erőforrások mozgósítása és a valódi belső pozitív szükségletek kielégítése felé egy valódibb önismeret és egy nagyobb felelősségvállalásra való képesség elérésével. Az önismeret fejlesztésével mindenki képessé válhat átlátni az élete összefüggéseit, s így, ilyen módon is tehet a nehéz élethelyzetei, s akár a mentális és fizikai, testi problémái megoldásáért is. Minket tanító és építő mozaikdarabokból áll az életeseményeink láncolata. Minden élethelyzet, probléma, legyen az bármilyen, lehetőség a fejlődésre. A dolgok értelmességében való hit a koherencia érzet, és a reziliens állapot alapja. Amikor nem lefagyunk a problémától, és nem engedjük, hogy maga alá temessen, hanem készen állunk rá, hogy megoldjuk, s túljussunk rajta. A válaszok és megoldások ugyanis bennünk vannak. Mindig ott vannak. Hiszem, hogy mindenki képessé tud válni arra, hogy megtalálja őket, és arra is, hogy megoldja a problémáit, s hogy kiteljesítse az életét.

Amint képessé válunk tudatosabban rálátni az életünkre, mindarra, amin keresztülmentünk a múltban, s ami a jelenünket alkotja, felszabadító érzések veszik át a korábbiak helyét. Új nézőpontok kerülnek a látómezőnkbe, és az élet örömtelivé válik. A múlton rágódás, a jövőbeli dolgoktól való szorongás és a cselekvő, robotpilóta üzemmód után végre képessé válunk a jelenben lenni, és azt élvezni.

“A boldogsághoz nem vezet út.
Az út maga a boldogság.” Buddha

”A jelen pillanata az egyetlen, amelyben változni, változtatni, gyógyulni, szeretni, fejlődni lehet.”  Jon Kabat-Zinn

Az önismereti munka során tehát a téves, korlátozó gondolatok és látásmód felszámolása a cél, s a belső világba tekintve felkutatni és feloldani a mélyre temetett dolgokat. A cél az, hogy végül a felismerésekből fakadó fejlődés által felszabadultan és bölcsebben folytassuk az utunkat. Már a magzati korunktól számtalan minket ért hatás, feldolgozandó élmény ér minket. Elkerülhetetlenül göngyölődnek fel a minket ért negatív történések hatásai, s felnőttként, utólag kell megértenünk, felszámolnunk őket, s belőlük tanulnunk. Fontos cél, hogy mindenre, ami velünk történt, vagy történik, arra nyitottabban tekintsünk, s ne csak nehézségként, problémaként lássuk. A múlttól nem megszabadulni kell, hanem megérteni, s belőle tanulni. Az életeseményeink, traumáink feldolgozása, s a megkönnyebbülést hozó feloldó megoldása gyakran az adott pillanatban elmarad, s félmegoldásként, önvédelmi reakcióként az agyunk a szituációt, s a hozzá kapcsolódó érzelmi kavalkádot a tudatalattiba söpri. Később, életünk során viszont újra és újra fel fog bukkanni mindaz, amivel még nem néztünk szembe, s élethelyzetek, konfliktusok, sőt, akár betegségeken keresztül is figyelmeztet minket, hogy még valamit nem ismertünk fel, vagy le kell válnunk róla.

A nehéz élethelyzetek, lelki állapotok, és testi tünetek tehát igen gyakran csak a jéghegy csúcsa, a felszín alatt igen gyakran a láthatónál sokkal nagyobb, mélyebb, s összetett dolgok húzódnak. Ahogy elkezdünk önmagunkban elmélyedni, a jól körülhatárolható érzelmi konfliktusok mellett egész életen átívelő érzelmi megélések teljes hálózatára is bukkanhatunk.

A leglényegesebb tényezők, melyekkel érdemes foglalkozni, ha az élethelyzeteink, érzelmi állapotunk okait keressünk, s szeretnénk tudatalattink tartalmaihoz hozzáférni, hogy feloldjuk azokat, az a fogantatásunk, magzati korunk, a születésélményünk, a kisgyermekkorunk, a szülői, családi minták, a későbbi drámai események, konfliktusok, emellett a több generációra visszamenőleg is futhatnak bennünk az őseink megoldatlan konfliktusainak emlékprogramja. Van tehát tennivaló bőven.

  • fogantatásunk, magzati korunk alatt rögzített érzelmek, félelmek oldása, (a fogantatásunk előtti, szüleink által megélt 9 hónap is lényeges, innen számolva az életünk első 30 hónapját indítóprogramnak (project purpose-nek) hívja a Recall Healing) és kiemelkedő fontosságú).
  • születésélményünk feldolgozása. A születés pillanata, egyik legfontosabb momentum az életünkben, és kiemelten fontos, hogy amennyire lehetséges, békés és problémamentes élmény legyen. Az épp megszülető lélek ugyanis ekkor van a legtávolabb a haláltól, és később, az életében, veszély élménye esetén a lelke ehhez a ponthoz nyúl vissza ösztönösen.
  • a szüleink által kapott “csomag” (viselkedésminták, neveltetés, sérelmek) kibontása, felülvizsgálata, s ha kell, elengedése, saját, új minták létrehozása
  • egy éves korunkig tapasztalt élmények, érzelmek vizsgálata, oldása (Eddig, az egy éves korig tart az indítóprogram időszaka)
  • életünk drámai eseményeinek feldolgozása (egy éves korunktól a jelenig), megbocsájtások, elengedések által a múlt terhei alól felszabadulni
  • Életciklusok felkutatása az életünkben, (amik ismétlik egymást)
  • előfordulhat továbbá, hogy több generációra visszamenőleg az őseink megoldatlan konfliktusainak emlékprogramja fut bennünk, így érdemes ebben a témában is belemélyedni, s az összefüggések megtalálásával hatástalanítani ezeket például a családállítás módszerével, s felszabadulva élni a saját életünket.

Mielőtt saját lelki-érzelmi konfliktusaink lennének már fogantatásunktól egy-két éves korunkig édesanyánk minden érzelmi és gondolati mintáját letöltjük, emellett ugyanennyi éves korunkig a szüleink, családunk problémáira úgy emlékszünk, tekintünk tudat alatt, mintha a sajátunk lenne, illetve a családunk többgenerációs múltjában is keringhetnek ránk ható lelki hatások, tisztázatlan dolgok, amik hátráltathatnak minket, hiába nem vagyunk rá tudatosak. Ha most ezek tőlünk független tényezőknek tűnnek is, ez nincs így, hisz minden, amibe belecsöppenünk, amit megélünk, minket tanító, tehát vállalt helyzet.

Nem véletlen, hogy milyen családba csöppentünk, milyen minták vesznek körül, s milyen élethelyzetekben találjuk magunkat. Hogy miből mifelé haladva kell kibontani magunkat. A felelősség minden esetben a miénk. Semmi sincs véletlenül! A mozaikokat kirakosgatni nem csak érdemes, de szükségszerű is, mert

“Amire nem válunk tudatossá, az hajlamos sorsként visszatérni”. /Jung/

Önismeretünket feltárására, érzelemmintáink, elakadásaink, blokkjaink feltérképezésére, s feloldására nagy segítségünkre van a klasszikus terápiás módszerek mellett a Biologika, Új Medicina, a Recall Healing és a Családállítás, emellett egyéni és vezetett meditációk gyakorlása is.

A világ jóval több annál, mint amit az érzékszerveinkkel felfogunk belőle. A tudatunk újra és újra megnyilvánul újabb és újabb életek megtapasztalásán keresztül, hogy fejlődjön, hogy megvalósítsa élettervét, kijavítsa a korábban elkövetett hibákat a tapasztalásai általi tudással, és idővel eljusson az örök élet birodalmába.

Haladjunk tehát az Egészség Útján a Teljesség és az Örök Élet Birodalma felé! 🙂

„Minden perc egy újabb esély arra, hogy mindent megváltoztass.”

Szeretettel várlak egyéni konzultáción, vagy csoportos programjaimon, workshopjaimon családállításokon, tanfolyamokon, meditációkon.

Borza Zsuzsanna                                                                                                  Egészségfejlesztő Mentálhigiénés szakember                                                                                Új Germán Gyógytudomány konzulens
Mindfulness MBCT tanár                                                                                                  Családállító