A látható és azon túl – A morfogenetikus mező

A morfogenetikus mező megálmodója, Rupert Sheldrake, aki szerint a természet megnyilvánulási formái a morfogenetikus mező visszahatásainak köszönhetik létüket. Minden anyagi létező nyomot hagy az Univerzumban, minden mindennel összefügg és minden és mindenki mindenre és mindenkire hatással van.

Rupert Sheldrake kutatásai által ma már nem feltételezés, hanem tény, hogy létezik a morfogeteikus mező, vagy tér, a kollektív emlékezet és a kollektív tudat, amelynek köszönhetően kölcsönösen tudást, érzéseket, megérzéseket, emlékezetet, gondolatokat közvetít egymásnak minden élőlény a világon.

A Pszi-mező elmélet szerint tehát egy láthatatlan mező összeköt minket, és minket is a természettel.  A személyes tudattalan felfedezése óta ez a felismerés nagyon meghatározó és lényegi pont, hiszen egy ember vizsgálatakor fontos feltárnunk és ismernünk minden tényezőt, csak így juthatunk el a valódi felismerésekhez, ok-okozati feltárásokhoz.

A tudatunk tehát egy multidimenziós struktúra és megtapasztalásai nem függnek tértől és időtől.

Jung kollektív tudattalan elmélete tehát meghaladja és túllépi nagy mestere, Freud tanításait, aki az emberi psziché gyógyítását annak szétcincálásában, analizálásában látta kizárólag. A kollektív tudattalan, avagy morfogenetikus mező létezésének tényét számtalan eset és kutatás alapvetően bizonyítja. Az egyik legismertebb az óceániai majmok esete, amikor is egy szigeten élő majom véletlenszerű viselkedését – miszerint beleejtette a burgonyát a sós tengervízbe – ezt később szokássá alakítva társai később leutánozták. A meglepő ebben az a felfedezés, miszerint ezzel egy időben az adott szigettel minden kapcsolatot nélkülöző más szigeteken is elkezdték ezt láthatatlanul leutánozni, szokásként alkalmazni más majomcsoportok.

A láthatatlan információs háló létét számtalan más eset is alátámasztja, például érdemes azon elgondolkodni, hogyan lehetséges, hogy a különböző kontinenseken szinte egy időben történtek a nagy felfedezések. Hogyan lehetséges ez, ha nem a morfogenetikus mező, egy rejtett információs rendszer által, ami mindenki számára elérhető?

A pszi mező, vagy morfogenetikus mező akár ki is pótolhatja az emberiség teremtése körüli elméletek hézagait is. A klasszikus darwini teremtéselmélet ugyanis úgy tartja, hogy az evolúció véletlenszerű folyamatok, események által jött létre az ősóceánokban, és a fajok széles skálájának kialakulása az apró változások, mutációk alapján lehetséges.

A morfogenetikus mező azonban mást feltételez. Kísérletekkel bizonyították, hogy egy mesterségesen létrehozott kristály megjelenése után bárhol máshol is a világban maguktól létrejöhetnek hozzá hasonlóak, illetve egérkísérletekben is megállapítható, hogy kell, hogy létezzen egy információs háló, mint egy mátrix, ami mindenki számára elérhető, mert az egerek esetében egy-egy tanulási folyamat után a következő egér mindig sokkal gyorsabban teljesítette a feladatot.

Fontos tehát tudnunk, hogy mind a tudatalattink, mind a kollektív tudattalan a vizsgálódás részét képezi, amikor a saját, vagy egy személy lényének, pszichéjének vizsgálódásán, állapotának helyrehozatalán fáradozunk. Emellett gondoljunk bele, hogy mekkora felelősség, és egyben csodás lehetőség is, ha minden mindennel összefügg. Minden egyéni sors alakulása, minden egyén önismereti törekvése kikerül a térbe, és mások ezeket az információkat befogva akár könnyebb haladni, s boldogulni tudnak. Úttörők vagyunk hát mind, ezt ne felejtsük el! Minden egyéni apró gondolat, szándék és tett számít. Fontos vagy!

 

Borza Zsuzsanna

Szintézis Szabadegyetem, 2012. június